Thương Hiệu Di Sản

lienhe@thuonghieudisan.com
(+84) 938 638 160
Tư vấn kế hoạch xây dựng thương hiệu di sản Việt Nam và thực thi kế hoạch dựa trên chuyên môn và sự thấu hiểu sâu sắc vấn đề các thương hiệu di sản Việt đang gặp phải và đồng hành trong quá trình thực thi kế hoạch, xây dựng thương hiệu.
Thiết kế giáo trình và tổ chức hoạt động đào tạo về thương hiệu, xây dựng và quản trị các thương hiệu di sản Văn hoá, với sự giảng dạy và cố vấn đến từ các chuyên gia, giảng viên, giáo sư tiến sĩ đầu ngành về Thương hiệu, truyền thông, marketing, kinh tế.