Thương Hiệu Di Sản

lienhe@thuonghieudisan.com
(+84) 938 638 160

Culture
Sustainability
Global

Trung tâm phát triển thương hiệu di sản Việt Nam
Tư vấn và triển khai mô hình phát triển thương hiệu bền vững nhiều thế hệ, đặc thù Việt Nam, mang Việt Nam ra thế giới
Dành cho các tập đoàn bước vào giai đoạn bản lề phát triển mới và các doanh nghiệp gia đình đang chuyển giao thế hệ

Phát triển bền vững
văn hóa doanh nghiệp

MARKETING

Strategy, Business Development & Marketing

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking correlation indicating scalable, compelling growth.

BRANDING

Brand Consulting, Identity & Publishing

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking correlation indicating scalable, compelling growth.

TRADING

Global Distribution, Online & Offline

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking correlation indicating scalable, compelling growth.

INVESTMENT

Investor Relations, Investment Consulting

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking correlation indicating scalable, compelling growth.

Unsure or too sure? No worries!

#word

Tầm nhìn

Đặt lịch tư vấn