Thương Hiệu Di Sản

lienhe@thuonghieudisan.com
(+84) 938 638 160

Portfolio Grid

Using Remake you can create amazing portfolio grid layouts, masonry, parallax and predefined portfolio blocks, so creative, so unique! This module comes with various styles and options.

Kết hợp và hỗ trợ, đồng hành với các trường Đại học lớn hàng đầu cả nước và quốc tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng & phát triển thương hiệu di sản, thương hiệu văn hoá Việt Nam
Thiết kế giáo trình và tổ chức hoạt động đào tạo về thương hiệu, xây dựng và quản trị các thương hiệu di sản Văn hoá, với sự giảng dạy và cố vấn đến từ các chuyên gia, giảng viên, giáo sư tiến sĩ đầu ngành về Thương hiệu, truyền thông, marketing, kinh tế.
Tư vấn kế hoạch xây dựng thương hiệu di sản Việt Nam và thực thi kế hoạch dựa trên chuyên môn và sự thấu hiểu sâu sắc vấn đề các thương hiệu di sản Việt đang gặp phải và đồng hành trong quá trình thực thi kế hoạch, xây dựng thương hiệu.
Simone Hutsch
2020

some of our
recent work

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking social return.

work we’ve done lately-