Thương Hiệu Di Sản

lienhe@thuonghieudisan.com
(+84) 938 638 160

Trung Tâm Phát Triển Thương Hiệu Di Sản Việt Nam

Vietnam Heritage Branding Center (VHBC)

Giá trị cốt lõi

Khám phá

Luôn khám phá, tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng có thể trở thành thương hiệu di sản Việt Nam

Trân trọng văn hoá

Luôn mang trong mình sự tôn trọng và trân trọng văn hoá Việt Nam. Với mong muốn không chỉ lưu giữ mà còn thổi hơi thở đương đại vào văn hoá truyền thống Việt.

Bền vững

Hướng đến phát triển bền vững, thân thiện môi trường

Sáng tạo

Luôn sáng tạo, luôn đột phá
Kết hợp và hỗ trợ, đồng hành với các trường Đại học lớn hàng đầu cả nước và quốc tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng & phát triển thương hiệu di sản, thương hiệu văn hoá Việt Nam
Thiết kế giáo trình và tổ chức hoạt động đào tạo về thương hiệu, xây dựng và quản trị các thương hiệu di sản Văn hoá, với sự giảng dạy và cố vấn đến từ các chuyên gia, giảng viên, giáo sư tiến sĩ đầu ngành về Thương hiệu, truyền thông, marketing, kinh tế.
Tư vấn kế hoạch xây dựng thương hiệu di sản Việt Nam và thực thi kế hoạch dựa trên chuyên môn và sự thấu hiểu sâu sắc vấn đề các thương hiệu di sản Việt đang gặp phải và đồng hành trong quá trình thực thi kế hoạch, xây dựng thương hiệu.
Simone Hutsch
2020